Günümüzde yoga, her ne kadar daha çok “asana”, yani fiziksel duruşlarla özdeşleşmiş olsa da aslında, bütünsel bir yaşam şekli olarak tanımlanabilecek kadar farklı basamaklara sahiptir.Bunlardan biri de Pranayama ,yani nefes çalışmalarıdır.

“Prana”, kelime olarak nefes, yaşam gücü anlamına gelir. Özünde ise, pra (devamlı), na(hareketli) kelimelerinden oluşan bu yaşam gücü terimi, devamlı hareket halinde olan anlamına da gelmektedir.

Yaşam gücünü, nefesi ya da devamlı hareket halinde olanı kontrol etme çalışmalarının tümüne ise pranayama diyebiliriz. Kimi zaman meditasyon pratiklerinden önce, bazen başlı başına, bazen de asana pratiklerinin içerisine yerleştiren bu çalışmaların ise bedene ve zihne oldukça etkili faydaları her geçen gün farklı bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmaktadır.

Pranayama, nefes alma, nefes verme ve nefesi tutma aşamalarından oluşur. Pranayama dediğimizde, hem yatay bir genişleme hem dikey bir yükselme hem de akciğerlerin ve kaburgaların genişlemesinden bahsedilir. Nefes aldığımızda göğüs kafesimiz genişlerken, akciğerler taze oksijen ile dolmaktadır. Nefes verdiğimizde göğüs kafesi boşalırken akciğerler boşalmaktadır. Nefes tuttuğumuzda ise, kalp atışı yavaşlamakta ve kalp kası dinlenmektedir.

 Yogada, nefesi burundan alıp burundan verilmesi istenir, böylece bedene giren hava burnun içindeki yapılar sayesinde temizlenir ve ısınır. Nefesi burundan verdiğimizde ise, beden nemini kaybetmemekte ve dolayısıyla susuzluk oluşmamaktadır.

Burundan nefes alıp ,vermek horlamayı, uyku apnesini azaltmakta ve uykuyu düzene sokmaktadır. Ruhsal ya da zihinsel boyutta ise, burundan nefes alıp vermek bedeni ve zihni sakinleştirirken, zihni dinginleştirmektedir. Nefes derinleşmekte ve nefes alış veriş süremiz uzamaktadır.

Next Post

Meditasyon Nedir ve Faydaları Nelerdir ?

Cum Şub 5 , 2021
Meditasyon, Latince ‘meditatio ‘kelimesinden türemiştir ve derin düşünme anlamına gelir. Meditasyon, “kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve […]