Yoga, sistematik bir şekilde basamaklar halinde  ilerleyen bir öğretidir. Yoga öğretisi içinde kaybolmak mümkün değildir,çünkü yolda nasıl ilerleyeceğin tüm hatlarıyla ana yazıt olan Yoga Sutralarda bellidir. Yoga, 8 basamaktan oluşur ve Yoga Sutralarda anlatıldığı gibi sırasıyla çalışılmalıdır. Aynı  zamanda bütün basamaklar iç içe geçmiş biçimdedir de. Yani yoganın birleşme ve bütünleşme kavramı her yöne doğru uzayan bir ağaç gibi bu yöne doğru da uzamıştır. 

Yamalar (Ahlak Kuralları)

Doğru ve erdemli yaşamak için uyguladığımız evrensel doğrular, evrensel ahlaki kurallardır.

Beş Yama vardır:

Ahimsa: Fiziksel , zihinsel ve duygusal boyutlarda incitmemek, merhamet göstermek,   şiddetsiz olmak demektir. Sadece diğer insanlara ve canlılara değil, kendimize karşı da şiddetsiz olmalıyız.

Satya: Tüm eylemlerimizde güvenilir ve doğru olmak,gerçeğe göre hareket etmek.Her zaman, her koşulda doğru olanı söylemek.

Asteya: Bize verilmeyen hiçbir şeyi almamak, maddi ya da manevi hiçbir şeyi çalmamak.Başkasının izni olmadan söz söylemek, fikir beyan etmek de buna dahildir.

Brahmacharya: İlahi olanı her adımda hatırlamak. Fiziksel arzuların kontrolü.  Yaptığın her eylemi bütün evrenin görüyor olduğu gerçeğinin farkında olmak. Aynı zamanda bir diğer anlamıyla ise cinsel perhiz pratiği içinde olmaktır.

Aparigraha: İhtiyacımız olmayan şeylerin gitmesine izin vermek ,bırakabilmektir.Aç gözlü olmamak, sahiplenmemek, fazlasını istememek.Gereksiz eşya ve düşünceler de dahildir.

Niyamalar (Kişisel Pratik)

Özdenetim kurallarıdır. Hem yamalar hem de niyamalar eğer yoga yapıyorsak sürekli olarak hatırlanmalıdır.

Beş niyama vardır:

Shaucha: Arınarak saflaşmak.Zihin ve beden temizliği.

Santosha: Yaşamın bize verdikleriyle yetinmek.Her koşulda her durumda hoşu görmek. Hoşnut olmak, memnun olmak.Mutluluk elde edeceğimiz şeylere bağlı değildir.

Tapas: Duyuları pratik etmek yani nefs pratiği yapmak. Aynı zamanda bir diğer anlamıyla, sade yaşama özen göstermek.

Svadhyaya: Yaşam kendimizi incelemek ve öğrenmek için sınırsız olanaklarla doludur.Çalışkanlık, pratikte devamlılıktır.

Ishvara-Pranidhana: Sana yol gösterene, öğretmene veya yaratıcıya teslim olarak sürekli ibadet halinde olmak.  Burada ibadetten kasıt her an kendi kendimizin gözlemleyicisi olmaktır. Zaten her anımızı farkındalıkla yaşamak demek çok zor ve büyük bir pratiktir.Evrenin muazzam uyumuna güvenmektir. 

Asana (Fiziksel Duruşlar)

Yoga duruşları aracılığıyla fiziksel bedeni kusursuz şekilde kontrol edebilme pratiği. Fiziksel bedenin kontrolü, bir diğer basamak olan enerjinin kontrolü için gereklidir.

Pranayama (Nefesin ve Prananın Kontrolü)

Pranayama sanıldığı gibi sadece nefesin kontrolü değildir. Pranayama nefesin ve enerjinin kontrolüdür. Prana çalışmaları ile nefes çalışmaları çok farklıdır. Prana çalışması, nefes çalışmasından daha ötede olandır ve daha ileri bir aşamadır. Pranayama, pranayı hareket ettiren nefesin kontrolüdür. Prana çalışmalarına hazır olabilmek için mutlaka nefes çalışmaları pratğimizi sağlamlaştırmış olmamız gerekir.

Pratyahara (Duyuların Geri Çekilimi)

Duyular ve duygular üzerindeki hakimiyet. Her objeyi, gerçekten ifade ettiği anlamlarıyla duyguları ve duyuların kusurluluğunu devreye katmadan görebilmek.

Dharana (Konsantrasyon Pratiği)

Zihnin tek bir obje üzerine odaklandığında oluşan konsantrasyon.  Meditasyon diyemeyiz bu aşamaya çünkü bölünmüş bir konsantrasyon söz konusudur.

Dhyana  (Meditasyon)

Zihnin tek bir obje üzerinde odaklandığında oluşan aralıksız / bölünmez konsantrasyon. Yani meditasyon aşaması.

Samadhi

Bölünmez konsantrasyon sonucu artık odaklanacak bir objenin kalmadığı üstün algı durumu. Aydınlanma dediğimiz aşama. Zekanın tam kapasite olarak kullanılması durumu.

Next Post

Yoga ve Elementler

Pts Şub 15 , 2021
Kadim bilgiler evreni ve varoluşu dört element ile tanımlamaktadır. Toprak Su Ateş Hava Elementler farklı enerjileri sembolize eder ve birbirini […]