Aum olarak yazılır, Om olarak okunur. Aum Sanskritçe kelimedir.Bir Sanskritçe kelimenin  özel bir anlam ve önemi, ve yaratıcı bir gücü olur. AUM, tüm seslerin anasıdır.

Aşağıdaki resim Aum sesinin Sanskritçe’deki sembolüdür. Sembolün her kıvrımının, her çizgisinin bir anlamı ve yeri vardır.

Üç tane eğri, bir tane yarım çember ve bir noktadan oluşur.

Altta yer alan eğri uyanma durumunu,
Üstte yer alan eğri derin uykuyu,
Sağdaki eğri ise uyku ile uyanıklık arasında yer alan rüya durumunu simgeler.

Yukarıya açık olan yarım çember, yanılsama anlamına gelen Maya’dır,nokta ise mutlak gerçeklik.
Böylece fiziksel dünya ile ruhsal dünya arasında bir çizgidir Maya.

A yaratıcı Brahma’yı;
U koruyucu Vishnu’yu;
M ise yokedici Shiva’yı simgeler.

A bedenin kök bölgesi, U karın bölgesi ve M de kaş merkezi, yani üçüncü gözdür.

A harfi; tüm seslerin başlangıcıdır. Yaratılış sesidir. Bir insanın en kolay çıkarttığı ses A’dır. Sonsuzun yaratıcı niteliğini, Brahma’yı temsil eder. U harfi; sonsuzun koruyucu ve sürdürülebilir niteliğini, Vişnu’yu temsil eder çünkü boğazda üretilen ses U’da olduğu gibi korunur. M harfi ise; sonsuzun yok edici niteliğini Şiva’yı temsil eder çünkü dudaklar kapatıldığında tüm sesler sona erer

Om’un binlerce anlamı vardır.
En öncelikli anlamları ise “evrenin iç sesi ve ritmi”dir.

Praşna Upanishad’da şöyle yazar;

‘Om hecesi bir destektir; onu bilen huzura, güvene, ölümsüzlüğe ve korkusuzluğa kavuşur.’

Next Post

Çakralar (Chakras)

Cum Şub 5 , 2021
Chakra, (çakra) “dönen tekerlek” anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. Sanskritçe Hindistan’da kullanılan eski Vedik dildir ve çakra terimi ilk olarak […]